Surface

Ontdek de tablet die je laptop kan vervangen. Surface Pro 3.

Via een veilige VPN- of inbelverbinding worden op afstand zowel de systemen als de netwerkinfrastructuur gecontroleerd op een juiste werking. Eventuele problemen worden hierdoor tijdig gesignaleerd en verholpen, waardoor uitval van systemen veelal kan worden voorkomen. Indien zich onverwachts een probleem voordoet, kan in de meeste gevallen vrijwel direct met het onderzoek naar het probleem worden begonnen. Iedere maand zullen de servers (en desgewenst ook de werkstations) gecontroleerd worden op diverse onderdelen om problemen voor te blijven.

  • Backup controle;
  • Server(s) en werkstations updaten met patches en hotfixes;
  • Installeren van noodzakelijke servicepacks;
  • Virussen, Spyware aanwezigheid controleren;
  • Logfiles nalopen;
  • Harddiskruimte controleren;
  • Opschonen overbodige bestanden;
  • Eventviewer controleren op kritische meldingen;
  • Documentatie netwerk bijhouden.
Go to top